Anunt consultare plan urbanistic de detaliu

ANUNT
CONSULTARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIREA
UNUI SPATIU PENTRU PRESTARI SERVICII PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 704 mp SITUAT IN MUNICIPIUL PETROSANI, DN 66 FN

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, a H.C.L. 56/2011 privind aprobarea Regulamentul Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizata),

ANUNTAM
demararea etapei elaborarii propunerilor pentru Plan Urbanistic de Detaliu si Regulament Local de Urbanism aferent privind informarea si consultarea publicului cu privire la documentatia:
PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIREA UNUI SPATIU PENTRU PRESTARI SERVICII
– Amplasament: TEREN IN SUPRAFATA DE 704 mp SITUAT IN PETROSANI, JUDET HUNEDOARA, DN 66 FN
– Beneficiar : DUNCEA ADRIAN

Data publicarii anuntului : 26 FEBRUARIE 2014

Observatiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului (cam. 38) din cadrul Primariei Municipiului Petrosani , str. 1 Decembrie 1918, nr.93 sau pe adresa de e-mail serv_urbanismpetrosani@yahoo.com pâna la data 26.03.2014.
Consultarea documentatiei poate fi facuta la sediul administratiei publice, Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului (cam. 38) din cadrul Primariei Municipiului Petrosani, în perioada 26 februarie 2014 – 26 martie 2014.
Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: inspectorul de zona din cadrul Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului – Primaria Municipiului Petrosani, cu sediul în Petrosani, str. 1 Decembrie nr.1918 nr. 93 , tel. 0254-541220, e-mail : serv_urbanismpetrosani@yahoo.com

SEF SERVICIU UAT,
AURORA PUIU-DRAGHICESCU

Comments are closed