anunt concurs

ANUNT

Primaria Municipiului Petrosani, organizeaza concurs pentru ocuparea unui functii publice de executie de consilier, cls. I gradul profesional superior, tr. 3 de salarizare din cadrul compartimentului tehnologia informatiei .
Conditii:
– studii superioare tehnice de lunga durata;
– vechime in specialitatea studiilor necesare postului de minimum 9 ani;
– cunostiinte de operare pe calculator;
– cunostinte de administrare retea;
– cunostinte sisteme de operare;
– cunostiinte generale de administrare baze de date MS OFFICE
( WORD, EXCEL, ACCESS);
– cursuri de specializare in informatica.

Bibliografia pentru concurs în vederea ocuparii postului

 Legea 215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Legea 188/1999, privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Legea 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici;

 H.G.R. – 1007/2001, privind strategia guvernului pentru informatizarea administratiei publice;
 Retele de calculatoare;
 Sisteme de operare pentru retele (WINDOWS NT, LINUX).

Concursul se va organiza la sediul Primariei Municipiului Petrosani , str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, judetul Hunedoara, în data de 28 martie – proba scrisa, ora 10, 29 martie 2007 – interviul.
Dosarele de înscriere se pot depune la registratura Primariei Municipiului Petrosani, pana in data de 19 martie 2007, ora 10.
Relatii suplimentare pot fi obtinute la compartimentul resurse umane et. 2, cam. 24.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie sa cuprinda următoarele acte :
 Formularul tip de inscriere la concurs ( compartimentul resurse umane);
 Copia actului de identitate;
 Diplomelor de studii ( copii si originale) si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 Copia carnetului de munca sau dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitate;
 Cazier judiciar ;
 Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau dupa caz, recomandarea de la ultimul loc de munca;
 Declaratia pe propria raspundere sau adeverinata care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Comments are closed