anunt concurs

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA MUNICIPIULUI PETROSANI
NR. 1151/ 26. 01. 2007

ANUNŢ

Primaria Municipiului Petrosani organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de arhivar I :
Conditii:
– studii medii ( cu diploma de bacalaureat);
– vechime in munca de cel putin 5 ani;
– cunostiinte de operare pe calculator .

Bibliografia pentru concurs în vederea ocuparii postului

 Legea 215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Legea 16/1996, Legea Arhivelor Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare.1974

Concursul se va organiza la sediul Primariei Municipiului Petrosani in data de 20.02. 2007, ora 10.
Concursul consta intr-o proba scrisa si interviu.
Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte :
 Cerere de inscriere ;
 Actul de identitate – copie;
 Actul de studii – copie ;
 Cazier judiciar sau declaratie la notar ;
 Adeverinţă medicala din care sa rezulte ca este clinic sanatos;
 Curriculum Vitae si recomandarea de la ultimul loc de munca;
 Copie dupa cartea de munca
Dosarele de inscriere la concurs pot fi depuse pana in data de 16.02.2007, ora 12 la Primaria Municipiului Petrosani (registratura), relatii suplimentare pot fi obtinute la Compartimentul Resurse Umane , camera 24, et. 2.

Comments are closed