anunt concurs

ANUNŢ

Primaria Municipiului Petrosani organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de paznic II din cadrul Serviciului Politie comunitara :

Conditii:
– studii medii cu diploma de bacalaureat;

Bibliografia pentru concurs în vederea ocuparii postului
 Legea 215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Legea 371/2004, privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei comunitare;
 H.G.R. 2295/2004, pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a Politiei comunitara;
 Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Concursul se va organiza la sediul Primariei Municipiului Petrosani in data de 07.05. 2007, ora 10.
Concursul consta intr-o proba scrisa si interviu.
Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte :
 Cerere de inscriere ;
 Actul de identitate – copie;
 Actul de studii – copie ;
 Cazier judiciar sau declaratie la notar ;
 Adeverinţă medicala din care sa rezulte ca este clinic sanatos;
 Curriculum Vitae si recomandarea de la ultimul loc de munca;
 Copie dupa carmetul de munca
Dosarele de inscriere la concurs pot fi depuse pana in data de 03.05.2007, ora 12 la Primaria Municipiului Petrosani (registratura), relatii suplimentare pot fi obtinute la Compartimentul Resurse Umane , camera 24, et. 2.

Primar
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
Compartimentul resurse umane
Otilia Stanisel

Comments are closed