Anunt

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:
Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind îndrumarea şi coordonarea asociaţiilor de proprietari precum şi desfăşurarea controlului financiar-contabil la asociaţiile de proprietari din Municipiul Petroşani.
Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Biroul Juridic, Legislaţie, Resurse Umane, cam. 29, la d-na jurist, Sorina Diaconu, până la data de 10.12.2013 sau pot fi trimise prin fax la numărul: 0254545903 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: primăria.petroşani@upcmail.ro
Proiectul de hotărâre poate fi consultat la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani .

SECRETARUL MUNICIPIULUI PETROŞANI
ADRIAN NEGOE

Comments are closed