Anunt

Consiliul Local al Municipiului Petroşani anunţă publicul interesat asupra deciziei Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului privind etapa de încadrare a proiectului de investiţii „Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turistică Parâng”, titular Consiliul local al municipiului Petroşani, de continuare a procedurii cu realizarea evaluării impactului asupra mediului.
Documentaţia care a stat la baza luării deciziei privind etapa de încadrare poate fi consultată la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, Deva, jud. Hunedoara şi la sediul Consiliul Local al Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, Petroşani, jud. Hunedoara, între orele 8.00 – 14.00.
Publicul are dreptul să prezinte autorităţii publice competente pentru protecţia mediului propuneri justificate pentru a reconsidera decizia luată ca urmare a parcurgerii etapei de încadrare, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia prezentului anunţ.

Petroşani, 18 iunie 2009

PRIMAR
Florin-Tiberiu IACOB-RIDZI

Comments are closed