Anunt

Nr. 14594 din10.09.2013
ANUNT
CONSULTARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU AMENAJARE SPATII VERZI SI CONSTRUIREA UNUI SPATIU PUBLIC DE AGREMENT IN MUNICIPIULUI PETROSANI, STRADA GRIVITA ROSIE NR.36

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, a H.C.L. 56/2011 privind aprobarea Regulamentul Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizata),

ANUNTAM
demararea etapei elaborarii propunerilor pentru Plan Urbanistic de Detaliu si Regulament Local de Urbanism aferent privind informarea si consultarea publicului cu privire la documentatia:
PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU AMENAJARE SPATII VERZI SI CONSTRUIREA UNUI SPATIU PUBLIC DE AGREMENT
– Amplasament: PETROSANI, JUDET HUNEDOARA, STRADA GRIVITA ROSIE NR.36
– Beneficiar :G TS COMPANY SRL

Data publicarii anuntului : 16 SEPTEMBRIE 2013

Observatiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului (cam. 38) a Primariei Municipiului Petrosani , str. 1 Decembrie 1918, nr.93 sau pe adresa de e-mail serv_urbanismpetrosani@yahoo.com pâna la data 16.10.2013.
Consultarea documentatiei poate fi facuta la sediul administratiei publice, Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului (cam. 38) din cadrul Primariei Municipiului Petrosani, în perioada 19 septembrie – 16 octombrie 2013.
Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: inspectorul de zona din cadrul Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului – Primaria Municipiului Petrosani, cu sediul în Petrosani, str. 1 Decembrie nr.1918 nr. 93 , tel. 0254-541220, e-mail : serv_urbanismpetrosani@yahoo.com

SEF SERVICIU UAT,
AURORA PUIU-DRAGHICESCU

Comments are closed