Serviciul urmarire, incasare si executare silita impozite si taxe locale

 

Serviciu Urmariri incasari si executare silita, impozite si taxe locale

Componență:

Sef serviciu : Cornel Maricel RAGEA

Personal de execuţie :

Ileana BURDEA
Anca CHIUZAN
Cristina HABIAN
Luminita NEAG
Nicolae Viorela RUDA
Dorina ANTOFIE
Anamaria SĂPÂNȚAN
Camelia Adiana OSTAFIE
Cornelia Loredana ANDRAS
Anca Simona CIOLCA

Competențele principale ale serviciului:

– efectuează procedura de executare silită conform prevederilor Codului de procedură fiscală, a bunurilor mobile şi imobile atât la persoane fizice cât şi la persoane juridice, pe baza titlurilor executorii şi a somaţiilor emise de inspectorii serviciului impozite şi taxe .
-întocmeşte dosare de insolvabilitate pentru persoane fizice conform Legii nr. 85/2006,
– urmareste, incaseaza si procedeaza la executarea silita a redeventelor si chiriilor pentru bunurile concesionate/inchiriate din domeniul public sau privat al municipiului Petrosani
– duce la indeplinire prevederile dispozitiei nr. 506/2015
-răspunde la solicitările societăţilor de lichidare şi ţine evidenţa societăţilor în faliment, reorganizare judiciară  conform Legii nr. 85/2006.
-răspunde de rezolvarea tuturor problemelor legate de executarea silită.
-răspunde de activitatea de executare silită a sumelor reprezentând amenzi contravenţionale aplicate persoanelor fizice conform Legii nr. 182 / 2006 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,
– ţine evidenţa automatizată a amenzilor de circulaţie.
– emite înştiinţări de plată, somaţii şi titluri executorii pentru amenzile de circulaţie neîncasat;
– completează baza de date cu contribuabili, în vederea încasării amenzilor datorate de aceştia;
– întocmeşte orice alte rapoarte legate de activitaţile specifice serviciului,
– întocmirea documentaţiei privind scoaterea la vânzare prin licitaţie a bunurilor supuse sechestrului persoanelor juridice;
– transmite Biroului de Carte Funciară Petroşani somaţii, în vederea notării acestora;
– urmăreşte amenzile de circulaţie şi alte amenzi care sunt date spre urmărire, în competenţa acestui serviciu;
– urmăreşte şi încasează toate taxele locale prevăzute de hotărâri ale consiliului local Petroşani;

Program de incasari:
Luni, Miercuri, Joi: 08.30 – 16.00
Marti: 8.30 – 18.30
Vineri: 08.00 – 14.00

Date de contact:
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 90, etaj 1
Telefon: 0254.541.220, interior 201; 0254.546.876

 

 

Comments are closed