Compartiment Stare civilă

Compartiment Stare civilă

Componenţă:

– Claudia-Adriana VĂDUVA
– Elena-Ana LELIUGA
– Elena NICODIM
– Giorgiana-Andreea COCOLAN
– Alexandra Lorena NECȘOIU

Atribuţii principale:

Schimbare nume pe cale administrativă
Intocmire acte de nastere , casatorie si deces ;
Eliberare certificat naştere
Eliberare certificat căsătorie
Eliberare certificat deces
Întocmire dosar căsătorie, oficiere căsătorie
Transcriere acte de naştere/căsătorie/deces întocmite în străinătate
Divorţ pe cale administrativă
Eliberare LIVRETE DE FAMILIE
Eliberare extrase multilingve de pe actele de stare civilă (naştere, căsătorie, deces).
Rectificare acte de stare civila

Modele de formularistică şi acte necesare:

>> Cerere casatorie si cerere oficiere casatorie
>> Cerere certificat nastere
>> Cerere de divort
>> Cerere eliberare certificat DECES
>> Cerere eliberare Livret de Familie
>> Cerere eliberare certificat CASATORIE
>> Cerere extras multilingv CASATORIE
>> Cerere extras multilingv DECES
>> Cerere extras multilingv NASTERE
>> Cerere rectificare act stare civila
>> Cerere schimbare nume

Programul de lucru cu publicul:

LUNI  10-14
MARŢI  10-14
MIERCURI  10-14
JOI  10-14

VINERI  10-13

SÂMBĂTĂ (Oficieri căsătorii, înregistrări decese)

Comments are closed