Compartiment Registratura urbana, statistica

Compartimentul registratura urbana și statistică

Componenţa:

Personal de execuție:
Andreea RADU- inspector

Atribuții:

– înregistrează în registrul de intrări documentele repartizate serviciului
– distribuie documentele confom repartizărilor făcute de seful serviciului
– raportează la Direcţia de statistică toate situaţiile solicitate
– raportează la Inspectoratul de Stat în Construcţii situaţiila autorizaţilor de construcţii eliberate
– expediază şi arhivează toate documentele rezolvate
-îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de autoritatea deliberativă şi executivă.

Program de lucru cu publicul:
Luni – Joi: 08.00 – 16.30
Vineri: 08.00 – 14.00

Date de contact:
Sediul Primăriei, Camera 31 ,
Telefon: 0254.541.220, interior 131

Comments are closed