Compartiment IT

 

Compartimentul Tehnologia informaţiei

Componenţă:

Personal de execuţie:
Andrei ZILAHI

Principalele atribuţii:

  •  instalarea, configurarea și întreținerea aplicațiilor software și a echipamentelor hardware, componente ale sistemului informatic al Primăriei;
  • contribuție la perfecționarea sistemului informatic în conformitate cu necesitățile impuse de progresul tehnologic și de sistemul informațional existent;
  • propunerea necesarului de aplicații informatice și echipamente hardware în colaborare cu personalul din cadrul compartimentelor Primăriei;
  • realizarea primului nivel de intervenție la sistemul informatic din cadrul Primăriei, verificarea sesizările privind disfuncționalitatea acestuia, colaborarea cu firmele care asigură service-ul IT;
    asigurarea primului nivel de administrare și întreținere a bazelor de date şi a site-lui internet al instituției;
  • gestionarea sistemului de comunicații informatice al Primăriei prin intermediul serviciilor internet şi altor tipuri de comunicații electronice;
  • configurarea și întreținerea sistemelor de supraveghere video si a sistemelor de securitate și antiefracție instalate, colaborând activ cu firmele specializate și autorizate să execute astfel de lucrări.

Comments are closed