Compartiment coordonare avizare documentatii de urbanism , GIS

Compartiment coordonare avizare documentatii de urbanism , GIS

Componență:

Personal de execuție:

Atribuții:
– analizează documentaţiile de urbanism PUD , PUZ în vederea avizării lor de către Comisia tehnică de urbanism
– se ocupă de informarea şi consultarea populaţiei în ceea ce priveşte documentaţiile de urbanism
– întocmeşte proiecte de hotărâri pentru aprobarea documentaţilor în Consiliul Local
– urmăreşte implementarea sistemului informaţional GIS, precum şi actualizarea acesuia
-îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de autoritatea deliberativă şi executivă.

Comments are closed