Compartiment administratie publica

 

Compartiment administrație publică

Componență:

Personal de execuţie:
Liliana ZOLLER – inspector de specialitate

 

Atribuții:

  • întocmeşte şi pune la dispoziţia comisiilor de specialitate formularele tip pentru avizarea rapoartelor şi proiectelor de hotărâri din ordinea de zi;
  • asigură pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a şedinţelor consiliului local;
  • transmite consilierilor municipali proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a fiecărei şedinţe, însoţite de expunerile de motive ale iniţiatorilor precum şi rapoartele de specialitate întocmite de compartimentele funcționale din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
  • urmăreşte întocmirea la timp de către serviciile de specialitate a materialelor privind problemele ce urmează să fie supuse dezbaterii în cadrul şedinţelor de consiliu;
  • urmăreşte aducerea la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul Consiliului local şi publicarea pe site-ul propriu a tuturor proiectelor de hotărâre de interes public şi le comunică pe cele cu caracter individual;
  • asigură aducerea la cunoştinţa tuturor compartimentelor care au pregătit materiale pentru şedinţele de consiliu, asupra orei şi datei desfăşurării şedinţelor de comisii;
  • multiplică şi pregăteşte materialele ce urmează a fi supuse dezbaterii Consiliului local, pregăteşte mapele de lucru ale consilierilor, Primarului, Viceprimarului şi Secretarului municipiului;
  • comunică prefectului, în termenul prevăzut de lege, dispoziţiile primarului în vederea exercitării controlului de legalitate;
  • distribuie către compartimentele funcţionale precum şi pentru persoanele juridice sau fizice interesate dispoziţiile primarului;
  • completează la zi registrul de evidenţă a cererilor de deschidere a succesiunilor;

Program de lucru cu publicul:
Luni – Joi: 08.00 – 16.30
Vineri: 08.00 – 14.00

Date de contact:
Sediul Primăriei,  Camera  26

 Telefon: 0254.541.220, interior 204

Comments are closed