Serviciile Primăriei

Birou avizare si autorizare

Compartiment autorizare si avizare
Compartiment comunicare

Compartiment transport public local
Unitate municipala de monitorizare
Compartiment protectie civila
Serviciul intern de prevenire si protectie
Compartiment audit public intern
Compartiment expert problemele rromilor
Cabinet Primar
Centrul national de informare si promovare turistica

Serviciul public local de evidenta persoanelor

Compartiment stare civila
Birou de evidenta persoanelor
Compartiment informatic

Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
Directia Administrarea domeniului public si privat
Clubul sportiv municipal Petrosani
Serviciul public administratia pietelor
Directia de Asistenta Sociala

Biblioteca Municipala

Compartiment administratie publica locala
Biroul permanent al Consiliului Local
Biroul juridic, legislatie si resurse umane
Serviciul relatii publice, cultura, relatii externe

Biroul relatii publice, cultura, relatii externe
Centrul de Informare a Cetăţeanului / Registratură

Serviciul urbanism si amenajarea teritoriului
Biroul de cadastru si registru agricol
Compartiment
coordonare avizare documentatii de urbanism , GIS
Compartiment registratura urbana, statistica

Biroul de management al proiectelor cu finantare internationala si achizitii publice
Compartiment atragerea si promovarea investitorilor

Compartiment administrativ si gestiune
Compartiment tehnologia informatiei
Muzeul mineritului

Birou buget contabilitate
Compartiment finantare invatamant preuniversitar de stat
Serviciul Constatare si impunere persoane fizice si juridice
Serviciul urmarire, incasare si executare silita impozite si taxe locale

Birou ordine si liniste publica
Compartiment circulatie drumuri publice
Dispecerat
Birou disciplina in constructii si protectia mediului

Compartiment centru de monitorizare
Compartiment protectia mediului
Compartiment evidenta persoanelor

Comments are closed