Administrator Public

Administratorul Public al Municipiului Petroşani este dl. Marian POPESCU

Data şi locul naşterii: 18 august 1959, Corabia, Judeţul Olt

Starea civilă: căsătorit

Educaţia: – Institutul de Mine Petroşani – Facultatea de Mine
Limbi străine: engleză
Alte aptitudini: organizare, abilităţi de comunicare şi coordonare, operare PC

Funcţia deţinută în prezent: Administrator Public al Primăriei Municipiului Petroşani

Vechimea în cadrul instituţiei:
1998 – 1999 – Şef Birou Relaţii Publice, Cultură, Relaţii Externe
1999 – 2001 – Şef Serviciu Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
2001 – 2004 – Şef Birou Centrul de Informare a Cetăţeanului
2004 – 2010 – Director Executiv
2011 – până în prezent – Administrator Public

Experienţa profesională:
1984 – 1989 – Exploatarea Minieră Dâlja – Inginer Conducător Formaţie de Lucru
1989 – 1990 – Exploatarea Minieră Dâlja – Adjunct Şef Sector Producţie
1990 – 1992 – Exploatarea Minieră Dâlja – Şef Serviciu Organizare, Normare, Salarizare, Personal, Planificare;
1992 – 1993 – Exploatarea Minieră Dâlja – Şef Sector Producţie;
1993 – 1997 – Exploatarea Minieră Petrila-Sud – Inginer Şef Aeraj şi Protecţia Muncii;
1997 – 1998 – Exploatarea Minieră Petrila-Sud – Inginer Şef Producţie, Aeraj şi Protecţia Muncii.

Alte informaţii relevante:
Membru în Corpul Profesional al Directorilor Tehnici din cadrul Asociaţiei Municipiilor din România

Date de contact
Telefon: 0254/546350
Fax: 0254 545 903
E-mail: primaria.petrosani@upcmail.ro; primarie@primariapetrosani.ro

Principalele atribuţii:

Funcția de administrator public presupune exercitarea unor atribuții specifice de gestionare a problemelor comunității locale, în spiritul realizării principiilor prevăzute de Legea administrației publice locale, legalității si rezolvării problemelor cetățenilor.
Administratorul public este persoana care, în baza unui contract de management încheiat în acest sens cu primarul municipiului, îndeplinește anumite atribuții destinate derulării în condiții optime a activității de realizare a cadrului administrativ public general la nivelul municipiului, de implicare activă în procesul de rezolvare a problemelor publice, de preîntâmpinare și/sau de reducere a cauzelor și/sau efectelor evenimentelor ce pot perturba, limita sau afecta dezvoltarea economică, socială și culturală a localității.
Administratorul public îndeplinește atribuțiile de coordonare delegate de către Primar, în baza contractului de management în limitele impuse de acesta, respectiv poate să îndeplinească, în condițiile legii, una sau mai multe din următoarele atribuții:

  • coordonarea aparatului de specialitate al primarului;
  • coordonarea serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Petroșani;
  • calitatea de ordonator principal de credite;
  • orice alte atribuții în domenii specifice instituției și postului, încredințate de către Primar și/sau Consiliul local prin act administrativ si care nu contravin legii

Comments are closed